Agenda 2018

Dhr. drs. H. Schram, auteur van het boek Polaiiteit in ons denken.

Deuteronomium 30: 11 – 19 de keuze

In dit Bijbelgedeelte gaat het over kiezen tussen polariteiten, tussen tegengestelde begrip-pen, zoals leven en dood, goed en kwaad, de hemel en de aarde. Welke keuze maken we en op grond waarvan maken we die keuze?

Hoe kom ik tot dat inzicht? De bijbel zegt, door te kiezen voor de Tora. De keuze komt van binnen uit, vanuit je gevoel en je verstand. Dat is een juist, omdat wij vaak heel rationeel te werk gaan: ga ik niet af, lijd ik geen gezichtsverlies, of hoe kan ik mij op een zo gunstig mo-gelijke manier uit deze situatie redden. Maar luister ook naar je gevoel.

Wij zijn immers mensen met deze tweeheid, polariteit. De ene keer overheerst ons verstand, de andere keer het gevoel. Maar het gaat om het evenwicht tussen beide, tussen ratio en emotie, tussen verstand en gevoel. Het is daarom niet goed een keuze alleen op het ver-stand of alleen op het gevoel te nemen.

Een keuze zelf is gebaseerd op ethiek. De vraag gaat dan over wat is goed en wat is kwaad. 

Een keuze vanuit polair denken is altijd kiezen voor de ander als een persoon. Wat is goed of kwaad voor hem/haar.

Meestal weten we het wel, en toch …..! In de krant lees ik over egoïstische motieven van mensen. Zij willen heersen over de ander, waardoor de ander tot een (lust)object wordt ge-maakt. Het artikel gaat over het emancipatorische gedrag van de vrouw in verband met het Me-too-gebeuren. Is de ander nog wel gezien als medemens, of niet? Die vraag speelt dage-lijks, ook in ons leven.

Maar er staat: kies dan het leven, is, kies voor de ander en blijf niet hangen in de dood, in je egoïstische zelf, in je angst, in je eigen kleinheid, maar treedt de ander open tegemoet. Wees niet bang.

Want het is de weg van de Tora, op het leven gericht is, de 10 Woorden: niet nemen wat van een ander is, (niet stelen), niet jaloers zijn (niet begeren) en de ander niet tot object maken (niet doden). Het is een ‘Sein in der Tat’: de polariteit in stand houden.  

  
     
  U bent welkom in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein