Het bestuur van de Vrijzinnigen Nederland afdeling Stichtse Vecht heeft besloten om de publicatie van de verplichte ANBI-gegevens per 1 juli 2020 uit te stellen tot uiterlijk 1 oktober a.s.

De reden hiervoor is dat de volgens de statuten verplichte Algemene Leden Vergadering niet voor de zomer kon worden gehouden ten gevolge van de van kracht zijnde noodverordeningen.

NAAM
Statutaire naam: Afdeling Maarssen-Breukelen en omstreken van de Nederlandse Protestantenbond
bekend als:
Vrijzinnigen Nederland afd. Stichtse Vecht

RECHTSPERSONEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INFORMATIE NUMMER (RSIN) 815522204

ADRES
Postadres:
W.H.J. Ulijn
Kamelenspoor 352
3605 TB Maarssen

Bezoekadres:
Wilhelminakapel
Wilhelminaweg 7
3603 CR Maarssen

Internetadres:
www.wilhelminakapel.nl

DOELSTELLING
De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig-christelijke geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven.

BELEIDSPLAN
zie Samen Dynamisch Vrijzinnig 2012-2014 van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland,
website: www.vrijzinnigen.nl

BESTUUR
voorzitter: N. Hendrikse
secretaris / penningmeester: W.H.J. Ulijn
algemeen lid: P. Boonzaaijer

BELONINGSBELEID
Bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten (indien van toepassing)
Vrijwilligers ontvangen een vergoeding conform de normen van de belastingdienst (indien van toepassing)
De landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland heeft een Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN wordt gevolgd.

JAARVERSLAG
Voor het jaarverslag 2019 klik hier

 
 
     
  U bent welkom in de Wilhelminakapel aan de Wilhelminaweg 7 - 3603 CR Maarssen

de Wilhelminaweg is het verlengde van de Schippersgracht langs/ achter kasteel Bolenstein